Notities


Hammershus 1936 - 1 - uit DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 -
131. M/S Hammershus af Rønne, 1775 Reg. T. Br. Bygget 1936 af Staal. Paa Rejse fra København til Rønne med Stykgods og Passagerer. Havareret ved Eksplosion og sat paa Grund d. 4/8 40 i Sundet. Søforhør i København d. 9/8 40. Kl. 455, da H. befandt sig ca.1/4 Sm. S. for Middelgrunden, indtraf en voldsom Eksplosion midtskibs, og alt Lys om Bord gik ud. Der blev straks slaaet »Stop« paa Maskintelegrafen; men da Ordren ikke blev udført i Maskinen, blev Hovedstopventilen paa Baaddækket lukket. Det blev forsøgt at dreje Skibet ind mod Middelgrunden; men Styremaskinen virkede ikke. Redningsbaadene blev derfor gjort klar, og Passagererne fik udleveret Redningsbælter. Samtidig udsendtes Nødsignal pr. Radio, og da der ikke opnaaedes nogen Forbindelse, hejstes det internationale Flagsignal »N C«. Kl. 515 kom S/S »Benedikt«, Lodsbaaden samt et Par andre Fartøjer til Undsætning. S/S »Benedikt« og Lodsbaaden fik Trosser om Bord og bugserede H. indefter. Under Bugseringen blev samtlige Passagerer overført til B. Da det viste sig, at Vandet steg i Agterskibet og Maskinrummet, blev H., der da havde ca. 14° Slagside, sat paa Grund paa Stubben, hvorefter Bb.s Anker blev stukket ud. Kl. ca. 900 kom en Bjergningsdamper til Stede, og der blev rigget Pumper til. Der lænsedes derefter Natten igennem fra Maskinrum og Agterlast. En Dykkerundersøgelse viste, at Søventilen til Maskinen var bortsprængt og adskillige Nagler i Agterskibet slaaet læk. D. 5/8 om Morgenen svajede Skibet op for Ankeret. Kl. 1700 kom Lods og Slæbebaad ud, Ankeret med 15 Favne Kæde blev sjæklet ud, forsynet med Ankerbøje og stukket fra, hvorefter H. blev bugseret i Havn.
Anm. Eksplosionen antages at skyldes Krigsaarsager. terug ►


Hammershus 1936 - 2 - uit DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 -
171. M/S Hammershus af Rønne, 1741 B. R. T. Bygget 1936 af stål. På rejse fra København til Rønne med passagerer og stykgods. Kollideret d. 8/3 48 ved Sjællands Ø.-kyst. Søforhør i København d. 12/3 48. Kl. 2340 passerede H. under en frisk V.-lig brise Iystønden på 55º39′5 N. brd., 12º41′3 Ø. lgd. tæt om bb. Vejret var let diset. Kl. 2342 sås ca. 1/2 str. om bb. en svagt lysende lanterne, der antoges for agterlanternen på et medgående skib. Da der syntes fare for at overhale det andet skib ved lb. 18, blev motoren, der gik fuld kraft frem, kl. 2344 stoppet. Kl. 2346 sås forude tæt om bb. skroget af et skib, som senere viste sig at være S/S »Thernis« af Hammerhavnen, der lå til ankers. Roret lagdes straks hårdt stb., hvilket tilkendegaves ved 1 kort tone med luftfløjten, og motoren beordredes langsomt frem og umiddelbart efter fuld kraft frem. Samtidig sås en svagt lysende ankerlanterne om bord i T. Da H. havde drejet ca. 4 str., blev roret lagt hårdt bb.; men umiddelbart efter tørnede H. med bb.s låring imod T.s bb.s bov, hvorved begge skibe fik en del ovenbords skade. Af den af T.s besætning afgivne forklaring fremgår, at T. kl. 1855 i usigtbart vejr opankredes i 8 m vand N. for Nordre Røse. Forskriftsmæssig ankerlanterne blev sat. Kl. 2000 slog Ndr. Røse fyr igennem i misv. S.1/2 V., Visende 2 blink. Kl. 2100 konstateredes det, at T. var i drift. Der blev stukket på ankret, til 45 fv. var i vandet, hvorefter ankeret fik hold; Ndr. Røse pejledes nu i misv. SSV. visende rød 1 fmk. Kl. 2330 gjordes klar til at lette; men da lanternerne fra H. var i sigte, blev det besluttet at vente, til dette skib var passeret. Kl. 2345 blev T. påsejlet af H. som ovenfor anført.
Anm. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at man om bord i H. for sent fik øje på T.s ankerlanterne. terug ►


MS Frem als MS Dania
MS Frem als MS Dania.     terug ►


MS Frem als MS Arafat
MS Frem als MS Arafat   terug ►